Hoşgeldiniz

Ali Rıza Malkoç

Home / hukuk
şiir özdeyiş makale deneme

İnsan Bunun Neresinde?…

  • Tarih:

İki el, iki ayak var Çeşitlilik derisinde Baş, göz ile yol alır da İnsan bunun neresinde? . Baktığında şekil tamam Görüntüsü ne de yaman Kese dolu, var han- hamam İnsan bunun neresinde? . Beyin var, tüccarlık yapar Gönlü var, nefsine tapar Zekâsıyla makam kapar İnsan bunun neresinde? . Düşüncesi kısır – noksan Düşmansın sen, orda […]

Devamını Oku

Hukuk, bilimlerden beslenir ve tüm somut sonuçlara meşruiyet denetimi yapar

  • Tarih:

Bir sözleşme imzaladığımızda geçerliliği/sürekliliği için altına şu notu düşeriz: “ihtilaf halinde taraflar, T.C. mahkemelerinin yetki ve kararlarını şimdiden kabul ederler.” Görev verdiğimiz vekiller, anayasaya sadakat yeminiyle görev yaparlar. Millet adına adalet dağıtan yargı mensupları; uluslararası sözleşmeler, anayasa, yasa, yargı etiği, somut, mantıklı ve bilimsel gerçekler ışığında görev yaparlar, kararlarını hükme bağlarlar. Hukuk güvenliğimiz, hukuk devleti […]

Devamını Oku

Kurtarıcılardan Kurtulmak Üzerine

  • Tarih:

Doğuştan hür bir insanın düş, düşünce, umut, tercih, beklenti ve yönelim dünyasını; iradesi dışında sınırlamak ve kısıtlamakla başlıyor zulmün ilk adımı. Başkalarının özgürlüğü ve temel haklarıyla çatışmayan bir iradi hareket; onur, erdem, mutluluk, huzur, başarı ve aidiyet arayışıdır. Toplumsal yaşamda yer almayı tercih eden bir birey; yol gösterici, öğretici, yönlendirici, yönetici, geliştirici bilgelere ihtiyaç duyar. […]

Devamını Oku

    Şiir, özdeyiş, makale, deneme

    >> <<