Hoşgeldiniz

Ali Rıza Malkoç

Home / Yazıları / İnsan Bunun Neresinde?…
şiir özdeyiş makale deneme

İnsan Bunun Neresinde?…

  • Tarih:

İki el, iki ayak var
Çeşitlilik derisinde
Baş, göz ile yol alır da
İnsan bunun neresinde?
.
Baktığında şekil tamam
Görüntüsü ne de yaman
Kese dolu, var han- hamam
İnsan bunun neresinde?
.
Beyin var, tüccarlık yapar
Gönlü var, nefsine tapar
Zekâsıyla makam kapar
İnsan bunun neresinde?
.
Düşüncesi kısır – noksan
Düşmansın sen, orda yoksan
Kusurludur, yüzde doksan
İnsan bunun neresinde?
.
İnanç diye taptığı şey
Sevap diye yaptığı şey
Tatmadığı, günah her şey
İnsan bunun neresinde?
.
Hukuk, vicdan, hak, adalet
Kimine oyuncak, alet
Nasıl doğmasın melanet
İnsan bunun neresinde?
.
Dolar kabı, tenceresi
Dar açılı penceresi
Haz dokuludur güncesi
İnsan bunu neresinde?
.
Hem aldanır, hem aldatır
Hatasını çekmez katır
Müktesebatı tamtakır
İnsan bunun neresinde?
.
Hayvan desem, süt vermiyor
Faydalı bir ot vermiyor
Hiç kendisini yermiyor
İnsan bunun neresinde?
.
Parça parça, hücre hücre,
İnceledim dikkatlice
Bedene baktım gizlice
İnsan bunun neresinde?
.
Destan misal, döktüm içim
Söyleyin var ise suçum
Hiç kimseye yoktur öcüm
İnsan bunun neresinde?
.
Yüzmekten yoruldum heyhat!
Gerçeklerin deresinde
Aramakla geçti hayat
İnsan bunun neresinde?
Sormadık mı süresinde?…

Samsun, 21.11.2023
Ali Rıza MALKOÇ
arm.web.tr

BİR YORUM YAZINIZ

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Şiir, özdeyiş, makale, deneme

>> <<