Hoşgeldiniz

Ali Rıza Malkoç

Home / Yazıları / Birlikte yaşam kültürümüz
şiir özdeyiş makale deneme

Birlikte yaşam kültürümüz

  • Tarih:

Özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu, denetlenebilir, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinde; temsilde adalet, yönetimde istikrar, temel gayedir. Özgür iradeyle, tercihlere yansımış her görüş; nispeti oranında yasama/yürütme/yargı erklerinin şekillenmesine katkı sağlar. Anayasadaki eşitlik ilkesine göre, hiçbir kişi ve gruba yasa önünde ayrıcalık verilmeyeceği esastır.

Buradan hareketle; “şunların olduğu yerde biz olamayız” anlayışı, karşı tarafa da “onların olduğu yerde de biz olmak istemeyiz” anlayışını meşru kılar. Birlikte yaşam, ortak mutabakat ve katılımcı demokrasiyi, nasıl sağlayacağız o zaman?

Tüm inanç, ırk ve düşünceler için; yerkürede, paralel/meridyen koordinatları belirleyip, dünyayı kuzey kutbundan, güney kutbuna kadar, portakal dilimlerine mi ayıracağız?

İdeoloji, inanç, makam sevdası, gelenek, etnik köken veya ırk önceliğiyle; genellik ve çeşitlilik arz eden bir millet birlikteliğini, tek tip bir inanca, görüşe zorlamak, kazanılmış evrensel haklara zarar verecektir.

Birlikte yaşam kültürü zordur fakat demokratik müzakere ile bunu başarmalıyız.

Samsun, 19 Mayıs 2023

Ali Rıza Malkoç

arm.web.tr

BİR YORUM YAZINIZ

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Şiir, özdeyiş, makale, deneme

>> <<