Hoşgeldiniz

Ali Rıza Malkoç

Posts By: Ali Rıza Malkoç
şiir özdeyiş makale deneme

Gündeme dair, bireysel açıklama

  • Tarih:

Fikir, öneri ve tutarlı bir düşünceye; aynı dil, üslup, yöntem ve içerikle tepki veremeyenler; kızgınlık refleksiyle; duygularını, inançlarını, kinlerini, hakaretlerini ortaya koyarak karakterlerinin ipuçlarını veriyorlar. Karşısındakini de siyaset militanı zannediyorlar. Vatanın, milletin, coğrafyamızın ve evrensel kazanımlarımızın akıbeti tehlikedeyse; elbette benim de devletin baş kurucu unsuru milletin asli bir ferdi olarak, en az vekalet verdiklerimiz kadar […]

Devamını Oku

Ayağa Kalk İnsanlık

  • Tarih:

Sürgün düştün evrene, yürüdün adım adımSevgiyle yoğrulmuştun, “aşk” dedin benim adımÇelişkiler, kargaşa; yığıldı sayamadım…Güç hakkı esir almış; kurulmuş hanedanlık…Oturmak, yatmak olmaz, Ayağa kalk insanlık!/1Tutuşturmaya geldik, muhabbet çırasınıKim kime niye dargın, bulalım arasını?Felaket çoğalınca, unutmuş yarasını…Kurtarıcı bekliyor, umudu yok bir canlık…Şafakta batmak olmaz, Ayağa kalk insanlık!/2İmar ve nizam için, hep birlikte burdayızHedefe atılan ok, bazen gergin […]

Devamını Oku

Birlikte yaşam kültürümüz

  • Tarih:

Özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu, denetlenebilir, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinde; temsilde adalet, yönetimde istikrar, temel gayedir. Özgür iradeyle, tercihlere yansımış her görüş; nispeti oranında yasama/yürütme/yargı erklerinin şekillenmesine katkı sağlar. Anayasadaki eşitlik ilkesine göre, hiçbir kişi ve gruba yasa önünde ayrıcalık verilmeyeceği esastır. Buradan hareketle; “şunların olduğu yerde biz olamayız” anlayışı, karşı tarafa da “onların olduğu yerde […]

Devamını Oku

Sayın Dr. Sinan Oğan Beyefendiye açık mektup

  • Tarih:

Siyasi bir kimliğim olmasa da; yıllardır düşünce ve edebiyat çalışmalarımla bir yurttaş olarak, günlük gelişmeleri takip etmekteyim. Sizleri de yazılı ve görsel basından ilgiyle izliyorum. 16.05.2023 saat:20.00’de TV100 kanalında, canlı yayındaki açıklamalarınızdan notlar aldım.    “Siyaset gerçekler üzerine kurulur” diyorsunuz. Peki bu gerçekler; “Türk milliyetçilerini ve Atatürkçüleri biz temsil ediyoruz” la mı sınırlıdır? Diğer partilerde […]

Devamını Oku

Neyi, Niçin, Nasıl Seçiyoruz?

  • Tarih:

   Eskilerin deyimiyle; “harama hile katmak” diye bir çelişki ve kinaye vurgusu vardır. Suç zaten suç, haram zaten haram, hukuka aykırılık zaten var, bir de hile katınca, sonuç da daha katlanılmaz ve katmerli oluyor.    Nasreddin Hoca’nın evine hırsız girince; “Kapının kilidini sağlam yapmamışsın, pencere camlarına korkuluk yapmamışsın, bahçede bir köpek besleyebilirdin. Gece nasıl bu kadar […]

Devamını Oku

Yasama gücünün niteliği, etkinliği, görevi, Yargı ve T.B.K eleştirisi

  • Tarih:

Not: Yüksek oranda hukuk, adalet, felsefe, öneri ve eleştiri içerir.    Öncelikle; uygulanmakta ve genel kabul görmüş, güvenliği ve sürdürülebilirliği teminat altına alınmış; “anayasal, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin” var olduğunu kabul ederek yola çıkıyoruz. Hukuk ve felsefede önemli bir öğretinin dayanağı olan “şart teorisi” ışığında; “bu saydıklarımız olmazsa, aşağıdaki değer ve kavramlar da […]

Devamını Oku

Bizi yakan ateş: Din ve ırk merkezli husumet

  • Tarih:

“Dinsiz, allahsız, kitapsız, kafirler ittifakı(!)”… Böyle bir itham, üslup, içerik bir “devletlü”ya, devlet aklına yakışır mı hiç? Ne demek “kitapsızlar”? Bir birey, yurttaş; kendi iradesiyle tercih ettiği bir anlayışa, istediği gibi inanır veya inanmaz. Bana düşen ne, kime ne, size ne?… Modern, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti tam da budur işte. İstediği gibi düşünen, inanan […]

Devamını Oku

Kurtarıcılardan Kurtulmak Üzerine

  • Tarih:

Doğuştan hür bir insanın düş, düşünce, umut, tercih, beklenti ve yönelim dünyasını; iradesi dışında sınırlamak ve kısıtlamakla başlıyor zulmün ilk adımı. Başkalarının özgürlüğü ve temel haklarıyla çatışmayan bir iradi hareket; onur, erdem, mutluluk, huzur, başarı ve aidiyet arayışıdır. Toplumsal yaşamda yer almayı tercih eden bir birey; yol gösterici, öğretici, yönlendirici, yönetici, geliştirici bilgelere ihtiyaç duyar. […]

Devamını Oku

Hukuk, demokrasi, evrensel insan hakları, egemenlik bilinci
Suçun niteliği, yasal unsurları ve arka planı

  • Tarih:

Hukukun amacı ve görev tanımı; bir toplumda adaleti, güvenliği, barışı, düzeni ve kurumsal devamlılığı, herkese hakkı olanın, zamanında verilmesini sağlamaktır.         Hukuk, tüm kurul/kural, ilkeleri ve adil kararlarıyla kendisini hissettiriyorsa; keyfilik bertaraf edilmiş demektir. Hukukun; arkasına saklanıp da hırs ve kin ile borusunu öttürebileceği bir öğreti ve ideolojisi yoktur. Objektiflik, rasyonellik, ölçülülük, belirlilik, bilimsellik, pozitiflik, […]

Devamını Oku

Günümüz siyasetçilerine önemli uyarılar

  • Tarih:

   Gelişmiş ve kalkınmış toplumlar, tarihsel süreç içerisinde; demokrasi, inanç, adalet, hukuk, medeniyet, felsefe, yönetim ve bilim tabanlı kavgalarını/savaşlarını tamamlayıp, ortak ilke, sistem ve uygulamalarda bir karara varmışlardır. Bizler gibi mücadelesini vermeden, birçok şeyi hazır bulup, taklit etmeye kalkan toplumlarda ise, tavan ile taban arasında doku ve kan uyuşmazlığı devam etmektedir. Eskiyenden vazgeçemediğimiz gibi, yeniye/yeniliğe/gelişime de […]

Devamını Oku

Şiir, özdeyiş, makale, deneme

>> <<